Bestel hier
item -
Subtotaal :

Er bevinden zich momenteel geen items in uw winkelwagen.


Items toevoegen


Beste klant,

Daflor knoflookextract werd uit de handel genomen omdat bij het productieproces de knoflook na de fermentatie er wordt uitgehaald, zie onderstaande motivatie FAVV

Reden van het uit de handel nemen: op vraag van het FAVV (voeselagentschap): zie onderstaande tekst:

Geachte heer Bossuyt,

Naar aanleiding van de opmerkingen van onze collega’s uit Oost-Vlaanderen, die ons na een inspectie bij de fabrikant het productieproces hebben verduidelijkt, hebben we advies ingewonnen bij de FOD Volksgezondheid en concluderen we dat ‘Daflor’ een toevoegingsmiddel is  (mengsel van de micro-organismen Lactobacillus plantarum NBRC 3070, Lactobacillus casei NBRC 3425 en Saccharomyces cerevisiae NBRC 0203) met water als drager. 

De op het etiket vermelde voedermiddelen (honing, knoflook) worden enkel als groeimedium voor de micro-organismen gebruikt, maar zijn niet als dusdanig aanwezig in Daflor. Hierdoor kan Daflor geen aanvullend diervoeder zijn. De levensvatbare micro-organismen zijn een toevoegingsmiddel.

U dient bijgevolg een uit de handel name te organiseren, d.w.z. dat alle Daflor uit de markt moet worden gehaald.

Uiteraard blijven wij niet bij de pakken zitten en is er een vervangend product in ontwikkeling welke binnenkort op de markt komt.

Alvast bedankt voor uw begrip.

Bossuyt Chris
Zaakvoeder Bio-health bvba