BESTEL NU
item -
Subtotaal :

Er bevinden zich momenteel geen items in uw winkelwagen.


Items toevoegen

Al meer dan 10 jaar is het voor experten bekend dat EM ook een ziekte-onderdrukkende werking vertoont bij ziekten die door virussen overgedragen worden, zoals mond- en klauwzeer, vogelgriep en andere. Dat komt doordat de belangrijkste bestanddelen van EM: de foto-synthetiserende bacteriën, een veelvoudige antivirale werking hebben en ook door de melkzuurbacteriën zowel als de gisten, die de immuniteit van het vee versterken. TEKST: PROF. TERUO HIGA

In Zuid-Korea
 


Een bewijs uit Zuid-Korea
In december 2010 brak in Zuid-Korea mond- en klauwzeer uit. De omvang was zo groot dat de epidemie die enkele maanden voordien in de prefectuur Miyazaki (Japan) uitgebroken was, met 290.000 gedode dieren, niets betekende in vergelijking met de 3,5 miljoen afgemaakte dieren in Korea. Maar op de boerderijen waar men EM op de juiste manier had ingezet, was er geen enkel dier getroffen door de epidemie.

Een concreet voorbeeld
Een Koreaanse boer, de heer Myon, in de provincie Gyeonggi, verzorgt al vier jaar zijn dieren met zijn zelfgemaakte EM. Hij mengt EM onder het veevoeder, sproeit een verdunde oplossing in de stal en omgeving en is heel kwistig met de inzet ervan voor hygiënische maatregelen bij zijn runderen. In die streek brak mond- en klauwzeer uit. De boerderij van de heer Myon ligt op slechts 200 meter van die in het naburige dorp, waar men de ziekte vastgesteld had. Gans de omgeving werd tot 'gevarenzone' uitgeroepen, met het gevolg dat ook zijn runderen moesten afgemaakt worden. De Heer Myon was er evenwel vast van overtuigd dat zijn dieren, die met EM gekweekt werden, in geen geval konden besmet zijn. Hij was zo zeker van zijn stuk dat hij tot de adviseur van de epidemie-instantie zei: "Neem gelijk welk dier, neem een bloedstaal en onderzoek dat". En inderdaad, alle vier de bloedproeven waren negatief. Ook de andere zes boerderijen die EM van hem hadden gekregen, bleven van de mond- en klauwzeerepidemie gespaard.
Dat goede nieuws werd via het internet wereldwijd verspreid. Daar er in Korea veel veeboerderijen zijn die EM gebruiken, moest de regering erkennen dat EM wel degelijk werkzaam is tegen mond- en klauwzeer.
Op hetzelfde ogenblik waren er ook ernstige problemen door de vogelgriep, maar van de hoenderkwekerijen, die met EM werkten, was er niet één getroffen. Door de verspreiding van dit goede nieuws begon men nu in alle Koreaanse prefecturen actief te werken met EM.In Japan 
Ook bij de mond- en klauwzeerepidemie in de Japanse prefectuur Miyagi vond men geen enkel besmet dier onder de runderen en varkens die met EM gefokt werden. Te Ebinoshi (Japan) lagen in een omtrek van drie kilometer van het erf, waar de ziekte uitgebroken was op 28 april 2010, 150 bedrijven. De kortste afstand tussen twee was minder dan 100 meter. Als men bedenkt dat het virus tot drie kilometer ver kan besmetten, is het natuurlijk zeer moeilijk bij zulke opeenhoping van stallen de uitbreiding van een epidemie te verhinderen. Midden de beroering wegens de epidemie werd Prof. Higa om raad gevraagd. Hij stelde een behandeling voor om zo een beschermkring te vormen (zie kader). Vanaf 15 mei 2010 (dus na 17 dagen) voerden veel landbouwbedrijven de EM-methode in, waardoor de epidemie zich niet meer uitbreidde. Er werden nog andere maatregelen getroffen en veel vroeger dan in de andere gemeenten was het gevaar geweken. Daarmee werd de antiviruswerking van EM opnieuw bewezen.

 

Op de boerderijen waar men EM op de juiste manier had ingezet, was er geen enkel dier getroffen

 


Verklaring
EM heeft een pH-waarde van minder dan 3,5. Door EM te verstuiven kan men een pH-waarde van minder dan 4,5 behouden. Daar de meeste virussen in zo'n klimaat niet kunnen overleven, is dat veel effectiever dan een algemene desinfectie. Door EM ontstaat er een schutzone tussen de veestallen, waardoor het binnendringen van schadelijke micro-organismen, het mond- en klauwzeervirus inbegrepen, verhinderd wordt.

EM tegen stank
EM werd ook gebruikt als middel tegen de stank van bederf bij het begraven ven de gedode dieren en als preventiemiddel tegen nieuwe infecties. Wegens gebrek aan budget in de gemeenten namen vrijwilligers het werk op zich. Toen Teruo Higa later samen met de gemeentelijke verantwoordelijke een onderzoek doorvoerde, was de kwalijke geur, waarover de inwoners steeds geklaagd hadden, verdwenen. Er kwam geen lichaamsvocht of gas meer vrij. Ook waren er haast geen vliegen meer en de bestuurders van de zware machines konden werken zonder mondmasker. Dit was een zoveelste bewijs van de werkzaamheid van EM.
 

 

Prof. Teruo Higa's voorstel van behandeling om mond-en klauwzeer te voorkomen.
- Dagelijks de stalvloeren met EM besproeien, alsook EM mengen in het voer en in het water.
- Wekelijks de muren en de zolderingen met een EM-verdunning van 1/200 à 1/300 behandelen.

 


Bron: het Duitse boek 'Effektive Mikroorganismen - unsere Perspektive', p.64-66