Ongekend is onbemind…

Voor we er aan beginnen nog even luisteren, genieten en mijmeren van
de song van Queen : “I want to break free”

Audiospeler

 

Nog steeds is het niet duidelijk hoe de vluchtkalender 2019 eruit gaat zien? Daarbij komt dan nog die onzekerheid en het jaarlijks gekibbel over het spel met de jaarduiven en het al dan niet toelaten van een dubbeling bij de oude duiven. Wie naar het aantal duiven kijkt, stelt al gauw vast dat men in veel maatschappijen er niet in slaagt om 100 duiven per categorie te verzamelen. Op sommige plaatsen geraakt men zelfs niet aan 50 duiven per categorie. Het is in feite hier dus dat het schoentje  nijpt. Onze K.B.D.B instantie zou hier moeten helpen, er op aan dringen en desnoods ingrijpen opdat laatst aangegeven maatschappijen een verbond zouden vormen met de omliggende clubs. De bedoeling hiervan is duidelijk : op iedere vlucht gemakkelijk tot meer dan 100 duiven per categorie in te korven.

Waar het sprookje begon

Nu dat gekibbel over jaarduiven is niet nieuw, bestaat al jaren. Waarom echter niet, naar het voorbeeld van de N.P.O. (Nederlandse Postduiven Organisatie) een lofwaardige poging doen om de jaar-en oude duiven samen te laten vliegen met een gemeenschappelijke uitslag? Dit zal meteen ook bewerkstelligen dat de hierboven aangehaalde maatschappijen aan het vereiste aantal van 100 duiven per wedstrijd gaan komen. Interessant voor de melkers die spelen voor de Kampioenschappen.

Thuiskomende duiven

Ons standpunt hier, na meer dan 70 jaar ervaring in duiven kweken en spelen, is duidelijk. Oude- en jaarduiven samen laten vliegen met een gezamenlijke uitslag. En dat op zowel snelheid- als Hafovluchten. Op de Grote Halve Fond en dan zeker op de Provinciale- Nationale-Internationale vluchten zouden we de oude-en de jaarduiven gezamenlijk laten vliegen maar met voor iedere categorie ook een afzonderlijke uitslag zoals dat nu al het geval is… Simple comme bonjour…

Zo ging het vroeger

Een blik bij BLUE HEAVEN LOFT : 2d Generation leert ons dat het kweekseizoen over zijn hoogtepunt heen is , wat er dan weer op wijst dat het vliegseizoen 2019 steeds wat dichter bijkomt.

Het aanparen van de duiven in BHL rond Kerstmis is er van de oorzaak dat nu pas de jongen bijna speenklaar zijn. Vliegduiven en kwekers kregen eenzelfde programma voorgeschoteld. Opvallend toch is dat de vliegduivinnen al snel tot een tweede leg gedwongen werden door hun onstuimige partner. ¾ van de vliegduiven bestaat immers uit jaarlingen en je weet het zelf wel : jong geweld is moeilijk in te tomen of af te remmen. Het bijzetten van een propere, tweede nestpan zorgde ervoor dat de verse eieren niet bij de opgroeiende jongen werden gedeponeerd. We waren echter zinnens om het niet tot een tweede leg te laten komen. We zijn echter een beetje verrast geworden en konden dus niet anders dan deze toegeving doen en alles zijn natuurlijke gang laten gaan. De jonge duiven waren op dat ogenblik immers nog te klein voor het spenen. We laten de vliegduiven dus nu nog een tiental dagen broeden en dan wordt alles opgeruimd en de geslachten gescheiden. Ondertussen gaan de jonge duiven naar de hokken waar ze volledig zelfstandig worden en van waaruit ze zullen worden uitgewend. De voorbereiding naar het aanstaande vliegseizoen kan een aanvang nemen. Met arendsogen kijken we hier al naar uit. Eind februari laten we dan de Dierenarts langskomen om gans ons konvooi een eerste maal te laten vaccineren tegen het toch wel niet te onderschatten Paramixo virus. Niet nalaten dit te doen is toch een serieuze opdracht voor sommige negligeerde duivenpieten.

De toekomst

 

Nieuw op de markt…” Ongekend is onbemind “

Verleden jaar, in 2018 dus, op het einde van het seizoen hebben we een ballonnetje op gelaten en dat gaan we nu doorprikken. We schreven toen over het ongenoegen dat bij ons is ontstaan bij het gebruik van Emdotrim.

De zoektocht naar een uitstekend alternatief verliep vlot en was kortstondig. Het viel ons als het ware in de schoot. “ DAFLOR” is de naam die je moet onthouden… We hebben dit natuurlijk product uitvoerig getest met onvoorstelbare gevolgen van dien. Overtuig jezelf en doe gerust een test…

Maar vooreerst gaan we samen nog eens kijken waarover het allemaal gaat en draait….

“DAFLOR”

Daflor is een extract, speciaal ontwikkeld voor reisduiven, van onbewerkte honing en verse knoflook gefermenteerd volgens de EM-technologie. EM (Effectieve Micro-organismen) zijn vrij in de natuur voorkomende micro-organismen, ze zijn niet gemodificeerd of gemanipuleerd, ze worden op natuurlijke wijze in labo-omstandigheden vermenigvuldigt. EM is dus PUUR NATUUR.

Duiven nemen in hun spijsverteringskanaal het leefmilieu (lucht, water en voedsel) op, dat door microben en bacteriën wordt omgezet in een voor hen assimileerbare vorm. De bacteriën hebben meerdere functies en beïnvloeden op grote schaal hun afweersysteem, hun zenuwen, hun hormonenstelsel en hun hersenen. Als de gronden waarop geteeld wordt gezond zijn, zijn de gewassen dat ook. Zulke planten, zaden, … zijn dan reeds op het veld ziekteresistent en bevatten een overvloed aan positieve bacteriën, vitaminen, enzymen, antioxidanten. Zo ontwikkelen de duiven een sterke immuniteit tegenover de buitenwereld.

Doordat de gronden tegenwoordig microbieel gestoord zijn door verontreiniging (insecticiden, pesticiden, chemische meststoffen, GMO, enz.) zullen deze gewassen, granen, … het weerstandsvermogen van de duiven verzwakken en bevatten deze nauwelijks nog vitaminen, enzymen, goeie bacteriën, …

Door dagelijks Daflor in het drinkwater van de duiven te doen worden de te korten terug in balans gebracht, zullen de duiven terug een optimale stofwisseling, spijsvertering bekomen en een sterke weerstand opbouwen tegen ziekteverwekkende bacteriën.

Professor Monica Krüger Leidt het instituut voor bacteriologie en mycologie van de universiteit van Leipzig. Zij houdt zich bezig met allerlei onderzoeken, waaronder ook de werking van EM

Citaat Prof. Monica Krüger:

In de loop van onze onderzoekingen in ons instituut hebben wij vastgesteld de EM ervoor zorgt dat de ziektekiemen  verminderen. EM versterkt de immunologische vermogens van de dieren langs natuurlijke weg. Wanneer op de gronden de positieve micro-organismen terug zouden domineren zou het niet meer nodig zijn EM in de voeders van de dieren te verwerken.

De EM-technologie

Wat zijn micro-organismen?

Micro-organismen zijn ééncellige organismen die met het blote oog niet zichtbaar zijn. Toch zijn ze overal overvloedig aanwezig. Het waren de eerste levensvormen hier op aarde die het leven mogelijk maakten en ze zijn onontbeerlijk voor het voortbestaan. Ze vermenigvuldigen zich door zich te voeden met voedingsstoffen uit hun omgeving, tot tweemaal zo groot te worden en vervolgens in tweeën te splitsen. Er zijn micro-organismen die opbouwen, voor harmonie en gezondheid zorgen en er zijn er die opruimen en schadelijke stoffen produceren. Beiden zijn nodig. De ideale balans tussen deze twee groepen is ongeveer 85% “goede” en 15% “slechte”. Deze verhouding is één van de kritische factoren die uw gezondheid bepalen, omdat de goede micro-organismen essentieel zijn voor:

 • De juiste ontwikkeling van het immuunsysteem.
 • Bescherming tegen overgroei van andere micro-organismen die ziekten kunnen veroorzaken.
 • De spijsvertering en de opname van voedingsstoffen.

Micro-organismen staan in constante communicatie met elkaar. Hun vernuftig communicatiewerk bepaalt wie de overhand krijgt …

DE EM-technologie steunt op 2 pijlers: het DOMINANTIEPRINCIPE en FERMENTATIE

Het dominantieprincipe:

In de wereld van de micro-organismen zijn er verschillende groep. Er is een kleine groep dominante “effectieve” micro-organismen, een kleine groep dominante “schadelijke” micro-organismen en een grote groep “volgelingen”. De groep volgelingen werkt in de natuur samen met één van de dominante groepen: In de praktijk betekent dit, dat ze zich aansluiten bij de meest geschikte dominante groep. Er is een voortdurende machtsstrijd gaande tussen de effectieve micro-organismen (herstellende/ gezondheid bevorderende) en de schadelijke micro-organismen (afbrekend/ziekte makende). De “miljarden volgelingen” wachten gewoon af wie van beide de overhand krijgt. Dan passen ze zich aan en volgen of imiteren de overwinnaar.

De micro-organismen in Daflor zijn dominant positief. Door de dagelijkse toediening van Daflor zorgen we ervoor dat de herstellende/gezondheid bevorderende micro-organismen altijd in de meerderheid zijn waardoor de afbrekende /ziekte makende micro-organismen het moeilijk hebben om nog de overhand te krijgen

Fermentatie: 

De werking van Daflor is ook deels gebaseerd op een combinatie van fermentatieve micro-organismen. Fermentatie is een bewaringstechniek waarbij een bepaald ingangsmateriaal (voeding, …) onder zuurstofarme omstandigheden voor verteerd wordt door middel van micro-organismen. De koolhydraten (suikers en zetmeel) in het materiaal worden omgezet in alcohol of zuren en vormen op hun manier een natuurlijk conserveermiddel.

Het fermentatiemateriaal is rijk aan gezonde bacteriën die het evenwicht en de vitaliteit van de duif ten goede komen. Daarnaast worden tijdens de fermentatie tal van interessante stofwisselingsproducten gevormd zoals alcoholen, organische zuren, antioxidanten, vitamines, enzymen … elk opnieuw met een gunstig effect.

 • Daflor is een levende stof en werkt niet op dezelfde manier als een antibioticum of een chemisch middel. Daflor doodt  niet, maar verdrijft ziektekiemen. Daflor zorgt ervoor dat de populatie levensstimulerende micro-organismen vergroot. Het voordeel hiervan is dat er zich geen nieuwe afwijkende stammen ontwikkelen met nog een grotere resistentie
 • Fermentatie is een eeuwenoude bewaringstechniek die ervoor zorgt dat de goede micro-organismen zich vermeerderen. Het eindresultaat is een hoogwaardig product rijk aan verschillende stofwisselingsproducten zoals alcoholen, organische zuren, antioxidanten, natuurlijke vitamines, enzymen, enz.

FERMENETEREN = BETER VERTEREN

 • Betere benutting van de granen
 • Betere graanconversie, betere groei

FERMENETEREN = PRODUCTIE SPECIFIEKE NUTRIENTEN

 • Probiotica, enzymes, anti-oxidanten
 • Betere weerstand
 • Lager anti-biotica gebruik

FERMENETEREN = BETERE DARMGEZONDHEID

 • Gezonde duiven
 • Betere bevruchting, betere kweek, sterke gezonde jongen
 • Grotere eetlust, betere prestaties, betere recuperatie
 • Betere rui

Topduivenmelker en erkend duivenarts Karlo Vanrompaey. Drievoudig nationaal winnaar Bourges, vele kopprijzen nationaal, provinciaal, regionaal en promotor van Daflor!

Net zoals in zijn carrière als duivenmelker evolueerde ook zijn professionele aanpak en visie in de begeleiding van sportduiven. ‘Het gaat er om de intrinsieke kwaliteit van een duif volledig tot uiting te laten komen door ze gezond te houden, goed te trainen en voldoende te ondersteunen tijdens haar fysieke inspanningen. Hoe beter de duif en haar metabolisme ontwikkeld zijn, hoe makkelijker ze gezond blijft, hoe harder ze traint, hoe efficiënter de opname van cruciale voedingsstoffen zal gebeuren. Dit alles resulteert in beter prestaties, betere rui, betere kweek, …

De unieke werking van DAFLOR zal daarom een bijzondere stap voorwaarts zijn in de moderne duivensport waarin veel van onze atleten verlangd wordt en waar details het verschil maken tussen winst en verlies.

De resultaten die we zien na het gebruik van DAFLOR zijn in dit hele opzicht fantastisch. Dit, in de duivensport unieke product, creëert een optimale darmflora en verhoogt de weerstand van de duiven

De duivensport heeft de laatste jaren een enorme evolutie gekend. De duiven komen veel beter voorbereid aan de start van de nationale vluchten. Zowel qua training en medische begeleiding als qua nutritionele ondersteuning is er veel vooruitgang geboekt. Door het feit dat we de duiven als ware atleten benaderen, zien we een veel vlotter verloop van de wedstrijden. De duur van een wedstrijd ligt beduidend lager dan vroeger. Het verschil tussen winst en verlies is vaak miniem. We stellen ook vast dat het verhoogde wedstrijdritme en de opeenvolging van zware vluchten steeds meer haalbaar is voor dezelfde duiven.

Uit mijn ondervindingen als duivenmelker en mijn ervaringen als dierenarts durf ik te stellen dat de ontwikkeling van de duif hierbij de doorslaggevende factor is. Duiven die snel herstellen van kinderziektes, weinig antibioticum toegediend krijgen en die hun aangeboden voedingsstoffen goed verteren en efficiënt omzetten dankzij een goede stofwisseling zullen beter ontwikkelen. Deze duiven hebben een groter hongergevoel waardoor ze meer eten, meer energie opnemen en dus krachtiger worden. Zij trainen harder en zijn sneller voorbereid op de wedstrijden. Ze recupereren sneller waardoor ze vlugger terug competitief zijn.

Alle liefhebbers die DAFLOR reeds testten, reageerden unaniem:

 • Mooie vaste mest.
 • Duiven trainen veel harder.
 • Duiven zitten strak en stralen.
 • Snel herstel na Adenovirose. (Als ze het al kregen.)
 • Veel dons.
 • Heel grote eetlust.
 • Zeer zachte pluim

DAFLOR is een enorme meerwaarde voor de moderne duivensport.

Dit product waarin EM (Effectieve Micro-organismen) zit verwerkt op maat van de duiven is een must voor elke liefhebber. Aldus Karlo


Bio-health bvba – R.Vansteenbruggestraat 46 – 8790 Waregem
www.daflor.bechris@bio-health.be – 0032496/66.20.78


Zoals je hebt kunnen lezen beslist de moeite om het zelf even te gaan proberen. Slechts een woord hebben we hiervoor over : “SUPER” en zeker een welgekomen hulp bij de verzorging van onze reisduiven.

Uw dienaar met opvolgster

Niet te vergeten: FUGARE

Nu Zaterdag en Zondag, allen naar FUGARE in Kortrijk… Meer hierover in bijlage…

Meer informatie? Klik hieronder op de linken


Dat was het dan weer voor vandaag. Bij leven en welzijn horen we elkaar terug rond 15 maart, een week dus voor het begin van de lente…

Aan allen die mij lezen : stel het wel, blijf gezond en laat niets uw ambitie in de weg staan… Nog een fijne Valentijnsdag… Liefde overwint uiteindelijk toch…

Van uit ZOUTLEEUW groet u

Uw dienaar

Michel Vanlint
THE LOST SON

14 februari 2019


 

logo-versele-laga logo-comed

bridge-sydney